مصاحبه با دکتر حسین اسلامبولچی ، مدیر ایرانی بزرگترین غول مخابراتی جهان

مصاحبه با دکتر حسین اسلامبولچی، مدیر ایرانی بزرگترین غول مخابراتی جهان دکتر حسین اسلامبولچی از جمله متخصصان برجسته حوزه ارتباطات

بیشتر بخوانید

کلیتون کریستنسون : نویسنده و استاد مدیریت دانشگاه هاروارد

کلیتون کریستنسون : نویسنده و استاد مدیریت دانشگاه هاروارد کلیتون کریستنسون: نویسنده و استاد مدیریت دانشگاه هاروارد نام به انگلیسی:

بیشتر بخوانید