افزودن جزئیات شرکت

جزئیات شرکت ویتایگر سی آر ام توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت تماس، فروش، پشتیبانی و نسخه کامل ویتایگر

بیشتر بخوانید

ایجاد فیلتر سفارشی در ویتایگر

ایجاد فیلتر سفارشی در ویتایگر ایجاد فیلترهای سفارشی فیلترها، یا نمایش ها، برای جدا کردن رکوردهای خاص مورد نظر از

بیشتر بخوانید

وارد کردن اطلاعات موجود در ویتایگر فارسی

وارد کردن اطلاعات موجود در ویتایگر فارسی وارد کردن داده های موجود اگر داده هایی با فرمت csv . یا

بیشتر بخوانید

ادغام اطلاعات ورودی تکراری در ویتایگر

ادغام اطلاعات ورودی تکراری در ویتایگر ادغام اطلاعات ورودی تکراری گاهی اوقات پیدا کردن و از بین بردن موارد تکراری،

بیشتر بخوانید

جدا کننده ها در ویتایگر سی آر ام

جدا کننده ها در ویتایگر سی آر ام جدا کننده ها Vtiger CRM با بهره گیری از یک جداساز، یک

بیشتر بخوانید

تنظیم کاربران در ویتایگر

تنظیم کاربران در ویتایگر کاربران نکته: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطبین، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و نسخه نهایی از

بیشتر بخوانید

ویرایشگر لیست انتخاب در ویتایگر

ویرایشگر لیست انتخاب در ویتایگر ویرایشگر لیست انتخاب نکته: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطبین، نسخه فروش، نسخه پشتیبانی و

بیشتر بخوانید

تنظیم فیلدها در ویتایگر فارسی

تنظیم فیلدها در ویتایگر فارسی ویرایشگر فیلدها و نحوه چیدمان فیلدها این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطبین، نسخه فروش، نسخه

بیشتر بخوانید

انتخاب ماژول ها در ویتایگر فارسی

انتخاب ماژول ها در ویتایگر فارسی مدیریت ماژول ها  ویتایگر سی آر ام  از چارچوبی انعطاف پذیر تشکیل شده است

بیشتر بخوانید

تنظیم جزئیات شرکت در ویتایگر فارسی

تنظیم جزئیات شرکت در ویتایگر فارسی جزئیات شرکت نکته:این ویژگی های در نسخه مدیریت تماس، نسخه فروش ، نسخه پشتیبانی

بیشتر بخوانید