مشاغل مرتبط با فروش در یک دهه آینده چگونه خواهند بود؟

مشاغل مرتبط با فروش در یک دهه آینده چگونه خواهند بود؟ فروش در دهه آینده : صف های طولانی و

بیشتر بخوانید

درس 20: 7 اصل اساسی برای افزایش راندمان فروش

درس 20: 7 اصل اساسی برای افزایش راندمان فروش درس بیستم از دوره آموزش فروش 7 اصل اساسی برای افزایش

بیشتر بخوانید

درس 19: فوت کوزه گری فروشندگان حرفه ای: همیشه توپ را در زمین خود نگه دارید!

درس 19: فوت کوزه گری فروشندگان حرفه ای :  توپ رو توی زمین خودت نگه دار! درس نوزدهم از دوره

بیشتر بخوانید

درس 18: در نهایی کردن خرید از چه کلماتی باید استفاده کنید؟

درس 18: در نهایی کردن خرید از چه کلماتی باید استفاده کنید؟ درس هجدم از دوره آموزش فروش در نهایی

بیشتر بخوانید

درس 17: اصول اساسی “نهایی کردن فروش”

درس 17: اصول اساسی “نهایی کردن فروش” درس هفدهم از دوره آموزش فروش اصول نهایی کردن خرید نهایی کردن فروش

بیشتر بخوانید

درس 15: شاه کلید فروش: برای همه شرایط احتمالی آماده باشید!

درس 15: شاه کلید فروش: برای همه شرایط احتمالی آماده باشید! درس پانزدهم از دوره آموزش فروش آمادگی داشتن، کلید

بیشتر بخوانید

درس 5: زبان بدن در فروش، 5 نکته کلیدی برای محبوب شدن نزد مشتری

درس 5: زبان بدن در فروش، 5 نکته کلیدی برای محبوب شدن نزد مشتری درس پنجم از دوره آموزش فروش

بیشتر بخوانید

10 تکنیک برتر مدیریت زمان برای فروشندگان

10 تکنیک برتر مدیریت زمان برای فروشندگان مدیریت زمان برای فروشندگان : چگونه هر روز 3 ساعت به زمان خود

بیشتر بخوانید