داستان قانون 15 دقیقه

داستان قانون 15 دقیقه قانون 15دقیقه چیست ؟ به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد. ساموئل اسمایلز، مولف کتاب “اخلاق و

بیشتر بخوانید