پرداخت ناموفق

ضمن تشکر از خرید شما 

پرداخت شما ناموفق بود

چنانچه مبلغی از حساب شما کسر شده است

ظرف مدت 72 ساعت از سمت بانک عامل به حساب شما برگشت داده می‌شود

سپاس از شکیبایی شما

واحد پشتیبانی :‌

02191003889