هوش هیجانی

هوش هیجانیهوش هیجانی چیست ؟

هوش هیجانی یا EQ دارای اسامی دیگری همچون هوش احساسی، هوش اجتماعی و هوش عاطفی یا هوش معنوی می‌باشد که تعریف آن به اختصار شناخت و کنترل عواطف و هیجانات هر فرد می‌باشد.

گاهاً برای همه ما اتفاق افتاده که در روابطمان یک سری رفتارهای ناخودآگاه از خود بروز داده ایم که بلافاصله باعث پشیمانی مان شده است که سرمنشأ این رفتارها ضعف در هوش عاطفی بوده است.

افرادی که هوش هیجانی پایینی دارند در جامعه با مشکلات فراوانی مواجه هستند، بنابراین برای هر فرد لازم است تا با مفاهیم هوش هیجانی آشنا باشد.

برای موفقیت در مباحث بازاریابی و حتی مذاکرات روزمره باید بتوانیم هوش عاطفی خود را کنترل کنیم.

متأسفانه 80 تا 85 درصد از رفتارهای ما ناخودآگاه و 25 تا 30 درصد آن خودآگاه می باشد. برای داشتن آرامش و زندگی با کیفیت تر همه باید تلاش کنیم درصد ناخودآگاه رفتارمان را کنترل کنیم.

در بخش مقالات به تفصیل در این مورد صحبت خواهیم کرد.