مشاوره بازاریابی

مشاور بازاریابیمشاوره بازاریابی کیست؟

مشاوره بازاریابی : يك فردی است با تخصص بالا همراه با تجربه در زمينه بازاريابي که از بيرون از شركت نقطه نظرات حرفه اي خود را در اختيار صاحبان و مدیران شركت قرار مي دهد.

در اين تعريف سه نكته مهم و اساسي وجود دارد :
۱-  مشاور يك فرد متخصص و حرفه ای در زمينه بازاريابي است .

مشاور بايد داراي بالاترين تحصيلات تخصصي در زمينه بازاريابي بوده و در اين زمينه كاملاً بروز باشد.

بايد حداقل يك چهارم از وقت هفتگي خود را به مطالعه در زمينه مباحث روز بازاريابي بگذرانند.

پس مديران يا پرسنل شركتی و بطور كلي كسانيكه فقط به اتكاي تجربه خود در زمینه بازاریابی نظر مي دهند نمي توانند مشاور باشند زيرا آنها معمولاً فاقد چنين تخصصي هستند .

۲- مشاور يك فرد با تجربه در زمينه بازاريابي است.

مشاوري كه در مورد مشکلات بازاريابي یک شرکت بخود جسارت توصيه و راهنمائي مي دهد بايد سال هاي سال در بخش هاي مختلف بازاريابي و فروش از رده‌هاي پائين تا سطوح بالاي مديريتی كار كرده و در اين زمينه ها دانش هاي تخصصي خود را در كوره تجربه پخته و كامل كرده باشد.

بنابراين اساتيد دانشگاهي، تنها به اتكاي تحصيلات خود در زمينه بازاريابي، نمي توانند مشاور باشند .

۳ – مشاور يك فرد خارج از شركت است.

خارج از گود بودن يك اصل مهم در مشاوره است.

زيرا فقط فردي كه از بيرون ناظر است مي تواند بدور از تعصبات و دلبستگي ها مسائل و مشكلات را درست ببيند و علت ها را تشخيص دهد.

بنابراين مديران شركت، هرچند در زمينه بازاريابي با تجربه و متخصص باشند نمي توانند خود مشاور خود باشند.

در نتیجه جهت انتخاب یک مشاور زبده باید بسیار دقت کرد.