مذاکره

مذاکرهتعریف مذاکره

رُی جی لوییکی، در تعریف مذاکره به نکات زیر توجه می‌کند:

  • حداقل دو طرف در آن درگیر هستند. این دو طرف ممکن است دو فرد، دو گروه یا دو سازمان باشند.
  • بین خواسته ها و نیازهای این دو (یا چند طرف) تعارض وجود دارد.
  •  دو یا چند طرف درگیر در Negotiation، بر اساس انتخاب خود و نه به اجبار با یکدیگر مذاکره می‌کنند.
  • کسانی که درگیر این موضوع می‌شوند برای “داد و ستد” که زیربنای مفهوم Negotiation است،‌ آماده‌اند.

بخش عمده‌ای از رابطه‌های ما در زندگی، چه زندگی شخصی و چه محیط کسب و کار، از جنس مذاکرات هستند.

اصطلاح Negotiation ، محدوده گسترده‌ای از فعالیت‌ها و رابطه‌ها، از تنظیم یک قرارداد تجاری بین المللی تا گفتگوی مجدد دو خویشاوند که با هم قهر کرده‌اند را در برمی‌گیرد.

لطفا جهت مطالعه بیشتر، به بخش مقالات مراجعه نمایید.