فن بیان

فن بیانفن بیان چیست؟

در این قسمت قصد دارم : مفهوم و معنی فن بیان یا «Speaking Skills» را به صورت دقیق و مشخص بیان کنم.

فن بیان در حقیقت همان توان سخن‌وری است.

اینکه ما بتوانیم در هر شرایطی با هر شخصی جدا از جایگاه اجتماعی و شغلی‌مان با روابط عمومی خوب ارتباط برقرار کنیم.

لازمه این کار در ابتدا فقط استفاده از زبان است که فن بیان را نمایان کند.

ما با سخن‌وری خوب می‌توانیم روابط عمومی عالی را از خود نشان دهیم تا مخاطبین ما از هم‌صحبتی با ما لذت ببرند.

جهت آموختن این فنون باید قدرت کلامی خوبی داشته باشیم و دایره لغات گسترده به ما کمک می‌کند تا منظورمان را بهتر و زیباتر منتقل کنیم، استفاده از تکنیک‌های عمومی و تخصصی باعث می‌شود که ما اهداف‌مان را در ارتباط کلامی به گونه‌ای که می‌خواهیم پیش ببریم.

سخن‌وری در کجاها کاربرد دارد؟

  • مجری‌گری
  • سخنرانی در جمع
  • مشاوره
  • وکالت
  • در جمع دوستان
  • و…..

در ادامه در مقالات سایت در مورد این موضوع مهم بیش‌تر صحبت خواهیم کرد.