هاوثورن : درسی از جنرال الکتریک آمریکا تا راه‌آهن ایران

هاوثورن : درسی از جنرال الکتریک آمریکا تا راه‌آهن ایران اثر هاوثورن : این متن را استاد عزیزم، محمدرضا شعبانعلی

بیشتر بخوانید

داستان قانون ۱۵ دقیقه

داستان قانون ۱۵ دقیقه قانون ۱۵دقیقه چیست ؟ به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد. ساموئل اسمایلز، مولف کتاب “اخلاق و

بیشتر بخوانید