بازاریابی اینترنتی

استراتژیست بازاریابی اینترنتی کیست؟

استراتژیست بازاریابی اینترنتی کیست؟   استراتژیست بازاریابی اینترنتی کسی است که بتواند به خوبی تحولات دنیای مجازی و اینترنت را تحلیل نماید، بتواند استراتژی شبکه های اجتماعی را در بستر اینترنت رصد کند و نقاط قوت و ضعف این فضا را تشخیص دهد. استراتژیست بازاریابی اینترنتی باید در درجه اول یک استراتژیست بازاریابی در فضای […]

ادامه مطلب...